ONLINE NASTAVA

Odlukom Ministarstva za prosvjetu online nastava u Osnovnim školama će se izvoditi na Office365 platformi.

Za ulazak na platformu svaki učenik i nastavnik je unaprijed dobio svoje pristupne podatke koji su u osnovi

ime.prezime@oskovaci.edu.ba i privremeni pasword kojeg treba izmijeniti na prvom ulasku na platformu.

Kako pristupiti?
1. Koristeći web preglednik (Edge, Internet Explorer, Chrome i sl.) otvoriti web stranicu www.office.com
2. Kliknuti na link Prijavi se (Sign In)
3. Upisati puni Username (korisničko ime) – podatke ste dobili od svoje škole
4. Upisati privremenu lozinku i kliknuti na dugme Prijava
5. Nakon toga je potrebno promijeniti svoju privremenu lozinku, koju je potrebno upisati u polje Trenutna lozinka (Current password), a ispod toga upisati dva puta novu lozinku koju korisnik sam odabere.
6. Nova lozinka treba imati najmanje 8 znakova kombinacije slova, znakova i brojeva (npr: Zenica12345). Nova lozinka ne može sadržavati ime i prezime iz e-maila
7. Kada se uspješno promjeni lozinka, pojavit će se početna stranica sa web aplikacijama.

Potrebno je instalirati microsoft teams aplikaciju 

Prezentaciji za učenike i roditelje možete pogledati ovdje

Prezentacije na nastavnike možete pogledati na sljedećim videima (Prezentacije uradilo Ministarstvo prosvete srbije)