ONLINE NASTAVA

Odlukom Ministarstva za prosvjetu online nastava u Osnovnim školama će se izvoditi na Office365 platformi. Za ulazak na platformu svaki učenik i nastavnik je unaprijed dobio svoje pristupne podatke koji su u osnovi ime.prezime@oskovaci.edu.ba i privremeni pasword kojeg treba izmijeniti na prvom ulasku na platformu. Kako pristupiti? 1. Koristeći web preglednik (Edge, Internet Explorer, Chrome i sl.) otvoriti web stranicu www.office.com 2. Kliknuti na link Prijavi se (Sign In) 3. Upisati puni Username (korisničko ime) – podatke ste dobili od svoje škole 4. Upisati privremenu lozinku i kliknuti na dugme Prijava 5. Nakon toga je potrebno promijeniti svoju privremenu lozinku, koju je potrebno upisati u polje Trenutna lozinka (Current password), a ispod toga upisati dva puta novu lozinku koju korisnik sam odabere. 6. Nova lozinka treba imati najmanje 8 znakova kombinacije slova, znakova i brojeva (npr: Zenica12345). Nova lozinka ne može sadržavati ime i prezime iz e-maila 7. Kada se uspješno promjeni lozinka, pojavit će se početna stranica sa web aplikacijama. Potrebno je instalirati microsoft teams aplikaciju.

VAŽNO! Šifru koju ste kreirali obavezno zapisati u neki rokovnik jer će vam trebati sve do kraja Osnovnog obrazovanja.

 Prezentaciju za učenike i roditelje možete pogledati ovdje