Spisak udžbenika za 2020/2021

I RAZRED

# Predmet Udžbenik Radna sveska ili zbirka zadataka Autor i izdavačka kuća
1 Bosanski jezik Moja početnica Radni udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Zarmen Hamidović; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
2 Matematika Moja matematika Radni udžbenik Vildana Mujakic, Dijana Kovacevic; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
3 Moja okolina Moja okolina Radni udžbenik Vildana Mujakic, Dijana Kovacevic, Rusmira Gazdić, Svetlana Duvnjaković; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
4 Likovna kultura Likovna kultura Radni udžbenik Miralem Brkić; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
5 Muzička kultura Muzička kultura Radni udžbenik Refik Hodžic; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica

II RAZRED

# Predmet Udžbenik Radna sveska ili zbirka zadataka Autor i izdavačka kuća
1 Bosanski jezik Moja čitanka Udžbenik Vildana Mujakic, Dijana Kovacevic,Žarmen Hamidović; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
2 Matematika Moja matematika Udžbenik Vildana Mujakic, Dijana Kovacevic,Žarmen Hamidović; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
3 Moja okolina Moja slova Udžbenik Vildana Mujakic, Dijana Kovacevic,Žarmen Hamidović; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
4 Likovna kultura Likovna kultura Udžbenik Miralem Brkić; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
5 Muzička kultura Moja kultura Udžbenik Refik Hodžić “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica

III RAZRED

# Predmet Udžbenik Radna sveska ili zbirka zadataka Autor i izdavačka kuća
1 Bosanski jezik Moja čitanka Udžbenik MŠejla Šehabović, Jasminka Šehabović; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
2 Matematika Moja matematika Udžbenik Vildana Mujakic, Dijana Kovacevic,Žarmen Hamidović; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
3 Moja okolina Moja okolina Udžbenik Vildana Mujakic, Dijana Kovacevic,Žarmen Hamidović; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
4 Likovna kultura Moja slova – radni udžbenik Moja slova – radna sveska Jasna Mujkić; “Sarajevo Publishing” Sarajevo
5 Muzička kultura Muzička kultura Udžbenik Refik Hodžić “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
6 Engleski jezik Engleski jezik udžbenik Mirela Vasić, Biserka Džeba; “Sarajevo Publishing” Sarajevo

IV RAZRED

# Predmet Udžbenik Radna sveska ili zbirka zadataka Autor i izdavačka kuća
1 Bosanski jezik Čitanka Udžbenik Hazema i Ibro Ništović; “Bosanska riječ” Tuzla
2 Matematika Matematika Udžbenik Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović i Vildana Mujakić; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
3 Moja okolina Moja okolina Udžbenik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić; “Sarajevo Publishing” Sarajevo
4 Likovna kultura Likovna kultura Udžbenik Miralem Brkić; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
5 Muzička kultura Muzička kultura Udžbenik + CD Refik Hodžić; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
6 Engleski jezik Reach for the stars 4 Udžbenik Magdalena NOvak, Joćica Nuč, Danica Š. Novosel “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica

V RAZRED

# Predmet Udžbenik Radna sveska ili zbirka zadataka Autor i izdavačka kuća
1 Bosanski jezik Čitanka Udžbenik Šejla Šehabovič, Jasminka Šehabović; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
2 Bosanski jezik Naš jezik Udžbenik Šejla Šehabovič, Jasminka Šehabović; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
3 Matematika Matematika Udžbenik Vildana Mujakić, Ćarmen Hamidović. Dijana Kovačević; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
4 Priroda Priroda Udžbenik Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
5 Društvo Društvo Udžbenik Amira Idrizović; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
6 Kultura življenja Kultura življenja Udžbenik Tatjana Neidhardt, Zijad Numić;”Bosanska riječ” Sarajevo
7 Osnove tehnike Osnove tehnike Udžbenik Ćamil Ahmetović; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
8 Likovna kultura Likovna kultura Udžbenik Miralem Hodžić; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
9 Muzička kultura Muzička kultura Udžbenik Refik Hodžic; “NAM” Tuzla i “Vrijeme” Zenica
10 Engleski jezik DIP IN 5 Udžbenik + CD Mirela Vasić, Zarifa Kazazović; “Sarajevo Publishing” Sarajevo

VI RAZRED

# Predmet Udžbenik Radna sveska ili zbirka zadataka Autor i izdavačka kuća
1 Bosanski jezik i književnost Čitanka Udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić; “NAM” Tuzla
2 Bosanski jezik i književnost Naš jezik Udžbenik Amira Džebič i Ismeta Džibrić; “Bosanska riječ” Tuzla
3 Matematika Matematika Udžbenik Haris Agić i MAra Džibrić; “Nam” Tuzla
4 Biologija Biologija Udžbenik Mehmed Bašić. Priređivači: Senka Krgo i Muamer Spahić; “NAM” Tuzla
5 Geografija Geografija Udžbenik Greta Župančić i Alma Pobrić; “Bosanska riječ” Sarajevo, “Dječija knjiga” Sarajevo
6 Historija Historija Udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić; “NAM” Tuzla
7 Tehnička kultura Tehnička kultura Udžbenik Ćamil Ahmetović; “NAM” Tuzla
8 Informatika Informatika Udžbenik Daliborka Vilić i Suada Numić; “NAM” Tuzla
9 Likovna kultura Likovna kultura Udžbenik Miralem Brkić; “NAM” Tuzla
10 Muzička kultura Muzička kultura Udžbenik Refik Hodžić; “NAM” Tuzla
11 Engleski jezik ( prvi strani jezik ) Engleski jezik Udžbenik Oxford University Press distributer, “Malik Books” Sarajevo
12 Njemački jezik ( drugi strani jezik ) Njemački jezik Udžbenik Vahidin Preljević, Marija Maležić, Jelka Dežman i Getruda Kostanješ; “NAM” Tuzla