Upute za ZOOM aplikaciju

UKRATKO O ZOOMU

Zoom je lider u modernim video komunikacijama koji sadrži jednostavnu i pouzdanu cloud platformu za video i audio sastanke, konferencije, pregovore, treninge i webinare. Moguće ga je koristiti uz pomoć različitih elektronskih uređaja (mobitel, kompjuter, laptop, tablet itd.). On omogućava korištenje osnovnih alata koji se koriste u komunikaciji sa više osoba. Među njima su:

 • dijeljenje dokumenata, fotografija i video snimka;
 • dijeljenje ekrana sa učesnicima u komunikaciji;
 • korištenje online table za pisanje i prezentiranje;
 • snimanje komunikacije sa MP4 ili M4A.

Zoom koristimo za izvođenje nastave, tj. za formiranje virtuelnih učionica u kojima se održavaju predavanja. Tokom predavanja u učionici imate opcije da uključite svoj mikrofon i govorite da vas svi prisutni čuju, uključite kameru da vas drugi vide, pošaljete javnu chat-poruku drugima, te da po završetku predavanja napustite učionicu.

2.

INSTALACIJA

Zoom možete preuzeti iz  Zooma.

Nakon što ste preuzeli fajl za instalaciju Zooma, pronađite lokaciju gdje je smješten na kompjuteru a zatim, klikom na njega, pokrenite i njegovu instalaciju. Od vas će se tražiti saglasnost za korištenje računara za instalaciju, a onda, za svega nekoliko sekundi nakon pokretanja program će biti instaliran na vaš računar.

BITNA NAPOMENA: Ukoliko već posjedujete link za dogovoreno predavanje, klikom na taj link (primjer izgleda: https://zoom.us/j/111-222-333) pokrenut će se automatsko preuzimanje adekvatne Zoomove aplikacije, a na vama ostaje još samo da je instalirate.

3.

ULAZAK U UČIONICU

Kada se završi proces instalacije Zooma, automatski će se otvoriti prozor sa slike ispod.

Ponuđene su dvije opcije: Sign In (prijava) i Join a Meeting (priključi se sastanku). Za naše potrebe nije neophodna opcija Sign In i nećemo je dodatno pojašnjavati.

Klikom na opciju Join a Meeting, dobit ćete mogućnosti prikazane na slici ispod.

Prvo polje (Meeting ID or Personal Link Name) zahtijeva od vas ručni unos šifre učionice (npr. 111-222-333) koju ćete, dobiti u formi linka za ulazak u učionicu. To znači da će se učionica automatski otvoriti ukoliko kliknete na taj link i Zoom aplikacija će sve odraditi za vas. U tom slučaju nećete morati ručno unositi nikakve podatke.

Inače, svaka učionica ima svoju unikatnu šifru koja se, pri ručnom unosu podataka, mora unijeti u polje (Meeting ID or Personal Link Name) da bi se u nju ušlo. Informacijama o šiframa svih učionica raspolažu predmetni nastavnici.

Drugo polje (Screen Name) je polje za unos vašeg imena i prezimena pa vas molimo da ih unesete kako bi vas nastavnik mogao prepoznati i uspješno evidentirati vaše prisustvo na času.

Naredne tri ponuđene opcije su:

 • da Zoom zapamti vaše ime za buduće prijave (Remember my name…),
 • da ne pokreće automatski vaš audio sistem (Do not connect to audio) i
 • da se isključi pokretanje kamere prilikom ulaska u učionicu (Turn off my video).

Obično prve dvije opcije budu automatski riješene od strane nastavnika, pa pri samom ulasku u učionicu budu vam ugašeni i kamera i mikrofon. Ipak, opet preporučujemo da i vi to samostalno označite kako biste bili sigurni da u učionicu ulazite sa ugašenim mikrofon i kamerom.

Učionici možete pristupiti na jedan od dva načina:

 • klikom na link učionice,
 • manuelnim unosom ID šifre učionice u polje Meeting ID

4.

TESTIRANJE AUDIO SISTEMA

Prije nego što pokrenete Zoom, neophodno je da izvršite testiranje svog mikrofona, jer je to neophodno za nesmetano praćenje nastave i komunikaciju sa predavačem.

Na slici iznad prikazana je ponuđena opcija konfiguracije audio sistema, a ona se pojavljuje tokom ulaska u učionicu. Ukoliko ste sigurni da vaš audio sistem radi kako treba dovoljno da je da odaberete opciju Join with Computer Audio, ukoliko ipak želite da testirate da li vaši zvučnici i mikrofon rade kako treba potrebno je da odaberete opciju Test speaker and microphone nakon čega ćete kroz nekoliko sekundi proći testiranje svog audio sistema gdje ćete opet na kraju procesa testiranja morati kliknuti Join with Computer Audio. Kao što je moguće vidjeti na slici iznad postoji i opcija automatskog podešavanja/pokretanja audio sistema kada se ulazi u učionicu (Automatically join audio by computer when joining a meeting) i bit ćete pošteđeni ovih koraka.

Drugi način da provjerite da li su podešene opcije za zvuk na vašem računaru jeste da kliknete na strelicu pored mikrofona u sklopu opcija glavnog ekrana, i dobit ćete približno iste opcije kao na slici ispod.

Kada ste uspješno podesili zvuk na svom računaru, aplikacija je spremna za korištenje.

6.

OSNOVNE KOMANDE ZA KORIŠTENJE

Kada pristupite nekom predavanju, prikazat će vam se glavni ekran Zooma (slika ispod), a koji će dalje biti objašnjen za korištenje.

Ako ne pomjerate svoj miš tokom praćenja predavanja, Zoom će sakriti sve komande kako bi oslobodio vaš “radni prostor” što je više moguće. Čim pomjerite miš, komande će se ponovo pojaviti. Glavne i osnovne komande nalaze se u donjem dijelu glavnom ekrana, a prikazane su na slici ispod.

 1. Mikrofon (Mute/Unumte) – klikom na ovu ikonicu palite i gasite svoj mikrofon
 2. Kamera (Start/Stop Video) – klikom možete upaliti ili ugasiti svoju kameru (ukoliko vam je to dozvoljeno)
 3. Učesnici (Participants) – odabirom ove opcije otvorit će vam se panel u desnom dijelu glavnog ekrana Zooma gdje možete vidjeti sve učesnike na predavanju, ko u datom momentu priča, kao i kod koga je uključen mikrofon
 4. Dijeljenje ekrana (Share Screen) – ukoliko vam je ova opcija omogućena, ona dozvoljava dijeljenje ekrana vašeg računara
 5. Razgovori (Chat) – odabirom ove opcije također vam se otvara panel u desnom dijelu glavnog ekrana poput opcije Učesnici i dozvoljava vam da vidite sve razgovore/poruke koje su napisali učesnici ili profesor, a vi također imate opciju se uključite u tekstualni razgovor
 6. Izlazak iz učionice (Leave Meeting) – odabirom ove opcije omogućava vam se napuštanje učionice/predavanja.

NAPOMENA: Shodno etici ponašanja na predavanju, kada nešto želite reći, “dignite ruku” i zamolite za riječ. Kada vam se pojave komande za osnovne operacije Zooma, kliknite dugme Participants, a nakon toga će se pojaviti opcija Raise hand u donjem desnom uglu otvorenog panela. Kliknite na to dugme i nastavnik će biti obaviješten da želite nešto reći.

7.

VAŽNE NAPOMENE TOKOM KORIŠTENJA

Imajte u vidu da Zoom nije ništa više do aplikacija koja vam olakšava pristup predavanju. Ozbiljan pristup učenju i izučavanju mora da bude prisutan i na ovim vrstama predavanja.

 1. Opciju za slanje poruka koristite samo kada je to neophodno, npr. kada imate problem sa mikrofonom na telefonu, ako morate hitno napustiti čas, pa nemate vremena ni da podignete ruku i javite nastavniku, a ne želite ometati čas, kada se od vas zahtijeva pismeni odgovor na postavljeno pitanje.
 2. Zoom ima opciju Share, kao što ste vjerovatno već primijetili (zeleno dugme). Ukoliko vam je ta opcija dozvoljena, moći ćete podijeliti sadržaj svog ekrana ili otvorenih aplikacija sa svim učesnicima predavanja.
 3. Prije nego što nešto kažete, obavezno dignite ruku.
 4. Tokom održavanja predavanja, obavezno isključite svoj mikrofon kako ne biste ometali ostale učesnike.
 5. Nastavnik ima mogućnost i pravo tokom predavanja isključiti mikrofon svakome ko to ne uradi samostalno, a ometa nastavu. U krajnjem slučaju, nastavnik ima mogućnost i pravo udaljiti iz učionice svakoga ko se ne pridržava etike ponašanja na predavanju.

Detaljnije informacije o Zoomu možete saznati na njihovom oficijelnom web portalu: https://zoom.us/

 

Za mobitele

 

 

Ulazak u aplikaciju ZOOM

 1. Instalirati ZOOM aplikaciju sa Play Store za android (mobitele)

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

Za ostale vrste mobitela, npr I-Phone itd, sa oficijelne stranice skinuti aplikaciju prema vrsti mobitela

https://zoom.us/download#client_iphone

Možete se registrovati a i ne morate, ako se registrujete onda je prema uputi potrebno unijeti validnu e-mail adresu, prilikom kreiranja passworda (lozinke) neophodno je da lozinka ima 6 i više cifri i da bude sastavljena od malih slova, velikih slova, brojeva i specijalnog znaka na kraju #$%& na primjer:  abcDE9$

Nakon registracije dobit ćete novi e-mail u kojem će biti link za verifikaciju na koji treba kliknuti i završiti registraciju.

 1. Nakon pravilne instalacije i registracije možete na dva načina da uđete na čas na zakazani termin održavanja časa.
 2. Nacin: Kada kliknete na sami link onda će se ulazak odvijati automatski

Napomena: ovo je samo primjer linka, svaki razred dobije link i šifru (password) u grupi na Viberu

https://us04web.zoom.us/j/994801088?pwd=QTVyN1AwMnBSMFBzdkJ6U1U5S09wUT09

 1. Način: Unijeti Meeting ID: Svoje ime i prezime i Password ručno

Meeting ID: 994 801 088

Password: 11122233

Nakon što ste ušli na čas, treba uključiti zvuk, on se uključuje klikom na tekst ” Call via Device Audio

Nakon završetka časa potrebno je izaći sa časa, a to se može klikom na ekran pojavi se gore u desnom uglu crvenim slovima END ili LEAVE, Klikom na to mjesto izlazimo sa časa nazad. Potrebno je još jednom potvrditi kao na slici.

Nadam se da će vam ova uputa biti od koristi i da će te od sada pratiti redovno časove putem Zoom aplikacije.

Edib Vejselović

 

Preuzmi uputu u PDF klikom OVDJE