konkurs poziv tender

Poziv Za Dostavljanje Ponuda Za Izbor Prevoznika Učenika U Školskoj 2020/21.

Ugovorno tijelo: JU „ Osnovna škola Kovači“

Adresa: Kovači, bb

IDB/JIB: 4218195810001

Telefon: 032/465-085

Fax-032/465-089

e-mail: oskovaci@gmail.com

web: https:/www.oskovaci.ba

 

OBAVJEŠTENJE

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZBOR PRIJEVOZNIKA

 

U ime JU „ Osnovna škola Kovači”, Kovači, Općina  Zavidovići pozivamo vas da ako ste zainteresovani dostavite ponudu za realizaciju prijevoza učenika za školsku 2020/2021. godinu.

Usluge prijevoza učenika osnovne škole podrazumijeva redovan i bezbijedan prijevoz na relaciji mjesto stanovanja učenika – škola – mjesto stanovanja učenika, a isti mora biti usklađen sa početkom i završetkom nastave, a sve u cilju blagovremenog dolaska i odlaska učenika u i iz škole na temelju potreba ugovarača, i predviđenih sredstava u budžetu za 2020/2021. godinu.

Pružanje usluga se vrši prema potrebama škole, sa početkom najranije 01.09.2020.godine  i prema dinamici koja je utvrđena tenderskom dokumentacijom do okončanja roka trajanja ugovora, odnosno do 15.06.2021.g.

Zavidovići; 07.08.2020. godine

 

Direktor škole

Mujanović Midhat, prof.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *